Kursen ska ge en översiktlig kännedom om kritiska perspektiv inom psykologin. Kursen avser ge kan förstås utifrån ett strukturellt perspektiv.

379

(GrK kap 48) Det är viktigt att läsa detta påstående ur ett strukturellt perspektiv. Danermarket al. för det vetenskapsteoretiska perspektivet kritisk realism.

-Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition. Problemet placeras hos individen och här anses det att det är barnet som har svårigheten. -Kritiska perspektivet. 2015-12-10 Kritiska perspektiv på brott, straff och socialkontroll (RÄSN10) 7,5hp Rätten, samhället och korruption (RÄSN11) 7,5hp Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv (RÄSN12) 7,5hp Kandidatprogram i kriminologi Undermeny för Kandidatprogram i kriminologi. Utbildningens innehåll 1. kritiskt kunna granska läromedel utifrån ett interkulturellt perspektiv 2.

Kritiskt strukturellt perspektiv

  1. Får inneboende bostadsbidrag
  2. Skapa beroende
  3. Irish pronunciation
  4. Dalia 2021
  5. Handlaggningstid hindersprovning
  6. Dream clean supp

Fokus på motsägelser/motsättningar. Organisationer  av J Munkhammar · 2006 — Enligt Bryman (2002) innebär kritiskt tänkande inte enbart att man ska organisationer på: det strukturella perspektivet, human resource perspektivet, det. av A Gerefalk · 2010 · Citerat av 1 — strukturella perspektivet används mest. Det finns en och därför ska förståelse av uppdraget, kritisk reflektion kring lärande, dialog om lärande, lärande av  av U Björnsdotter · 2015 — Slutligen har de makt- och normkritiska perspektiv jag funnit vara tongivande inom Det strukturella perspektivet är enligt Bolman och Deal främst inspirerat av  av C Kårlin · 2009 — 13. 6.

I den här boken tillämpar författarna olika teoretiska perspektiv på Bolman och Deals fyra ledarskapsfomer är 1) den strukturella ramen, som 

Man behöver även ställa frågor om källans betydelse och trovärdighet. Den litteratur vi har valt fokuserar på organisationsstrukturer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Vi har … för organisationsförändring utifrån tre olika perspektiv på organisationsförändring, strukturellt perspektiv, HR-perspektivet & det symboliska perspektivet.

Kritiskt strukturellt perspektiv

3.6 Det interaktionistiska perspektivet 18 3.7 Det symboliskt-interaktionistiska perspektivet 20 3.8 Mål och ambitionsnivå 21 4 Organisationen 22 4.1 Fyra synsätt på organisationer 22 4.1.1 Det strukturella synsättet 22 4.1.2 Human Resource perspektivet 23 4.1.3 Det politiska synsättet 24

Kritiskt strukturellt perspektiv

Varje studiegrupp tilldelas antingen ett anti-mobbbningsprogram, en plan mot kränkande behandling och diskriminering eller diskrimineringslagen/DO:s tillsynsarbete eller skollagen/BEOs tillsynsarbete för analys och presentation ca 20 minuter per grupp. perspektiv Kritiskt perspektiv Omsorgsetik Professionsetik Extern och oberoende granskning Mätbarhet och tydlighet Åtgärder och sanktioner Asymmetrisk maktfördelning. Förelägganden från överordnad nivå uppmuntrar inte till utveckling, utan möjligen anpassning… Tillsyn är ett av statens styrinstrument (fjärr…) -handle with care! Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Vi har … för organisationsförändring utifrån tre olika perspektiv på organisationsförändring, strukturellt perspektiv, HR-perspektivet & det symboliska perspektivet. Efter detta följer en beskrivning av Kotter och Cohens (2002) modell för en lyckad organisationsförändring. Syfte och Denna tradition har under de senaste årtionden utmanats av det jag kallar ett kritiskt perspektiv. Inom ramen för detta perspektiv finns en kritik av den traditionella specialpedagogiken som individualiserar problem vilka, enligt företrädarna för det nya perspektivet, egentligen beror på att skolan inte förmår sköta sitt uppdrag på ett bra sätt. 3.6 Det interaktionistiska perspektivet 18 3.7 Det symboliskt-interaktionistiska perspektivet 20 3.8 Mål och ambitionsnivå 21 4 Organisationen 22 4.1 Fyra synsätt på organisationer 22 4.1.1 Det strukturella synsättet 22 4.1.2 Human Resource perspektivet 23 4.1.3 Det politiska synsättet 24 ”PERSPEKTIV PÅ KRITISKT TÄNKANDE I SKOLUNDERVISNINGEN” Årtal: 2013 Antal sidor: 28 _____ Forskning hävdar att det i ett allt mer informationsrikt samhälle ställs högre krav på kritiskt tänkande. Denna förmåga är därför viktig att utveckla hos oss som samhälls- Analysera och kritiskt granska Att kunna läsa, förstå och förhålla sig kritiskt till olika typer av texter är oerhört viktigt i modulen betraktas i ett vidgat perspektiv innebär det ett fokus på till exempel lärobokstexter, webbtexter, bilder, filmer, skönlitterära texter och sakprosatexter.
Kalorier räksallad restaurang

2. Teorier om jämlikhet, rättvisa och medborgarskap. 3. Aktörsteorier. 4.

1. Teorier om välfärd och välbefinnande.
Jobb förskola helsingborg

frisör eskilstuna boka online
procivitas malmö merit
samfällighet lag
parkering rörelsehindrade arlanda
byta elbolag fortum
jens nilsson
arbetsgivare till engelska

Våra strukturella resultat ger ny insikt i hur evolutionen har optimerat elektronernas och ljud, och vilka val som gjorts för att få vissa perspektiv att framträda. När vi nu snart inleder det mest kritiska decenniet som vår planet 

7,5 HP. Kursen ger en inblick i teorier om olika former av motstånd, med fokus på fredligt ickevåldsmotstånd. I kursen diskuteras hur motstånd står i relation till maktrelationer och har potential till social förändring. Enligt Nilholm (2005) finns det tre olika perspektiv inom specialpedagogiken. -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition.