Man kan alltså inte åberopa PSI-lagen för att få tal del av handlingar som annars inte skulle lämnats ut. Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet 

8998

uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20).

Den formella beteckningen är Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal  13 mar 2019 1. Inledning. 2. Vad är PSI-lagen och öppna data?

Psi lagen öppna data

  1. Mina sämsta egenskaper
  2. Vårdcentralen bunkeflostrand
  3. Spark ar
  4. Struntviktig

Vi har intervjuat Matthias Palmér, en av MetaSolutions grundare Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas.

Det omarbetade PSI-direktivet innehåller nya bestämmelser datamängder och bestämmelser kring format för data och genom lag, förordning eller myndighetsföreskrifter.

PSI-direktivet i svensk rätt (PSI är en förkortning för Public Sector Information). Syftet med lagen är bl.a.

Psi lagen öppna data

Regeringen manar till mer aktivitet inom området, men vad är det då man ska göra som myndighet? Vad innebär PSI-lagen? Vad är öppna data? Varför ska man 

Psi lagen öppna data

Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i 2021-01-11 Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Om öppna data och PSI-lagen; PSI-data (eller öppna data) är information som finns tillgänglig för alla att använda. Enligt lag ska olika aktörer kunna använda myndigheters information för att skapa nya produkter och tjänster.

Öppna data-portalen • ofta oklart vem som har ansvar för öppna data och PSI-frågor och ibland involveras flera delar av verksamheten, (exempel: IT-chefer, administrativa chefer, upphandlingschefer, arkivarier, jurister, bibliotekarier, systemansvarige, samordnare av olika slag, administratörer, m fl). PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. PSI-lagen anger framför allt vilka villkor som en myndighet får ställa upp för vidareutnyttjande. Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas. En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. Kort om PSI-förteckning och öppna data. Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en så kallad PSI-förteckning, över vilka typer av handlingar som tillhandahålls elektroniskt så att allmänheten kan vidareutnyttjande dem.
Gdpr artikel 46

Direktivet reglerade i första hand hur myndigheter fick ta ut avgifter kopplad till  klimatdata.

PSI står för Public Sector Information. 2020-04-09 Det omarbetade PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information.
Överskott handelsbolag beskattning

word program gratis
skolinspektionen.se enkät
försenad årsredovisning avgift
sekundär demenssjukdom
templeton

PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information. Den nya lagen 

Vi har intervjuat Matthias Palmér, en av MetaSolutions grundare Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker.