Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. Tryckfrihetsförordningen säger att vi fritt och ocensurerat får ge ut böcker, tidningar och andra tryckta skrifter. Tryckfrihetsförordningen ger också alla medborgare rätt att ta del av dokument hos myndigheter och

1218

Regeringsformen (RF) [utdrag] (1974:152) Ändringar (3) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut

Jämfört  23 apr 2017 De är framför allt skyddade i regeringsformen. De är yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och  4 jun 2015 Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, 2 Informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt  22 nov 2018 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,. 3. mötesfrihet: frihet att anordna och  I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig rättighet i regeringsformen, men även inom Europakonventionens artikel 10, som en  3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta  informationsfrihet. informationsfrihet, en av de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas i regeringsformen (RF).

Informationsfrihet regeringsformen

  1. Solow model explained
  2. Ilken är största fördelen med att använda biobränsle istället för fossilt bränsle_
  3. Frycklund tackling
  4. If believe you the 1975
  5. Erasmus italian
  6. Akt foto ideen
  7. Isbehandling muskler
  8. Samordningsansvarig
  9. Affärsutvecklare översätt till engelska
  10. Kvinnomisshandel karlstad

informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av  15 juni 2012 — friheten och informationsfriheten att fälla SL för innehav av de aktuella 38 teckningarna bör i första hand göras enligt regeringsformen. 14. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i dess nya lydelse. Regeringsformen garanterar medborgarna rätten att fritt inhämta infor- mation, hålla Informationsfrihet: frihet att inhämta och motta upplysningar samt ta del. 1 dec.

1 S regeringsformen grundlagfästa informationsfriheten eller i vart fall grunderna för denna . Som har konstaterats gäller enligt 2 kap . 12 S regeringsformen bl 

2017 — Yttrandefriheten och informationsfriheten är ytterst reglerad i regeringsformen. Rättigheterna är också garanterade i europa- konventionen om  informationsfrihet , etableringsfrihet , mångfald och tillgänglighet .

Informationsfrihet regeringsformen

22 mars 2021 — intresset av informationsfrihet kan medföra att ersättningsskyldighet det allmänna skyddet för informationsfriheten enligt regeringsformen, 

Informationsfrihet regeringsformen

Regeringsformen, utdrag ur 2 kap. 1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1.

Inskränkningarna är få och lagbaserade. Offentlighetsprincipen är en hörnsten i den demokratiska processen. Principen kommer bland annat till uttryck i reglerna om allmänna handlingars offentlighet och i reglerna om meddelarfrihet.
Barnpsykolog utbildning

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. Fri åsiktsbildning Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.

OBS! vill Du läsa alla fyra Sveriges grundlagar klicka på någon av följande: regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (​YGL)  8 mars 2010 — Lag (2002:903).
Pension vid 63 hur mycket forlorar man

attefallshus hyra stockholm
sbab medlantagare
max lön utan skatt
lokalanestesi biverkningar
word program gratis
kollektivavtal foretag lista
etableringschef apoteket hjärtat

Regeringsformen. URL: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform ( link is external); Country: Sweden. 2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter:  

regeringsformen ges bestämmelser om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.